Wspieramy innowacje
w Twojej firmie

Wspieramy innowacje
w Twojej firmie

Warunkiem sukcesu każdego biznesu jest pomysł. Prezentujemy unikatowe i nowoczesne rozwiązania, które pomogą zbudować potencjał Twojej firmy i wzmocnić jej rynkową pozycję. Globalne uwarunkowania oraz dynamicznie zmieniające się współczesne realia wymagają elastyczności oraz interdyscyplinarnego podejścia. Otwieramy przed Tobą nowe perspektywy dla rozwoju biznesu.

Wejdź, zobacz i przekonaj się, jak możemy Ci pomóc.

O nas

Wywodzimy się ze środowiska akademickiego i biznesowego. Bliska jest nam specyfika funkcjonowania obydwu tych obszarów i mamy świadomość ograniczeń, jakie powstają na styku ich współpracy. Naszą misją jest pokonywanie różnorodnych barier uniemożliwiających osiągnięcie sukcesu płynącego z kooperacji nauki z biznesem. Wieloletnie doświadczenie i szerokie kontakty zarówno w kręgach naukowych, jak i wśród przedsiębiorców, umożliwiają nam efektywne poszukiwanie oraz pozyskiwanie dedykowanych zespołów badawczo-projektowych będących w stanie zaspokoić różnorodne wymagania i potrzeby naszych klientów.

Start

O nas

Start

Wywodzimy się ze środowiska akademickiego i biznesowego. Bliska jest nam specyfika funkcjonowania obydwu tych obszarów i mamy świadomość ograniczeń, jakie powstają na styku ich współpracy. Naszą misją jest pokonywanie różnorodnych barier uniemożliwiających osiągnięcie sukcesu płynącego z kooperacji nauki z biznesem. Wieloletnie doświadczenie i szerokie kontakty zarówno w kręgach naukowych, jak i wśród przedsiębiorców, umożliwiają nam efektywne poszukiwanie oraz pozyskiwanie dedykowanych zespołów badawczo-projektowych będących w stanie zaspokoić różnorodne wymagania i potrzeby naszych klientów.

 

Nasze usługi

Nasza oferta obejmuje leasing usług świadczonych przez wyspecjalizowanych pracowników naukowych. Tworzymy dedykowane zespoły projektowe i badawcze w oparciu o wybitną kadrę naukową dostępną na uniwersytetach i wyższych uczelniach. Zapewniamy poszukiwanie specjalistów z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych, którzy stanowić będą niezastąpione i unikatowe zasoby konieczne dla rozwoju i szybkiej implementacji prowadzonych przez przedsiębiorstwa projektów. Naszym głównym obszarem działania jest przyciąganie i utrzymanie specjalistów-badaczy najwyższej klasy, odpowiadających szczególnym potrzebom przedsiębiorcy. Stanowi to optymalne rozwiązanie m.in. dla firm planujących realizację przedsięwzięć, które wymagają dużego nakładu pracy w krótkim okresie. Oferujemy usługi konkretnych osób uwzględniając ich doświadczenie badawcze, jednocześnie pomagamy firmom uzupełniać kadrę o specjalistów odpowiadających profilowi danego projektu.

Nasze usługi

Nasza oferta obejmuje leasing usług świadczonych przez wyspecjalizowanych pracowników naukowych. Tworzymy dedykowane zespoły projektowe i badawcze w oparciu o wybitną kadrę naukową dostępną na uniwersytetach i wyższych uczelniach. Zapewniamy poszukiwanie specjalistów z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych, którzy stanowić będą niezastąpione i unikatowe zasoby konieczne dla rozwoju i szybkiej implementacji prowadzonych przez przedsiębiorstwa projektów. Naszym głównym obszarem działania jest przyciąganie i utrzymanie specjalistów-badaczy najwyższej klasy, odpowiadających szczególnym potrzebom przedsiębiorcy. Stanowi to optymalne rozwiązanie m.in. dla firm planujących realizację przedsięwzięć, które wymagają dużego nakładu pracy w krótkim okresie. Oferujemy usługi konkretnych osób uwzględniając ich doświadczenie badawcze, jednocześnie pomagamy firmom uzupełniać kadrę o specjalistów odpowiadających profilowi danego projektu.

 
 

Kontakt

ul. Miłkowskiego 19
30-349 Kraków

+48 12 398 42 33

info@aproxa.pl

Formularz kontaktowy

Gdzie jesteśmy